شیر سلطان جنگل صفحه اول

حمله ی شیر به انسان

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

به گزارش CNN یک راهنمای گردشگری توسط یه شیر به قتل رسیده است

یک شرکت گردش گری گزارش داده است آقای کویین سوالز (Quinn Swales) در صبح روز دوشنبه وقتی که یک گروه از گردشگران را به پارک ملی هاونج در افریقا (Hwange) میبرده توسط یک شیر تا حد مرگ زخمی شد و سپس مرد
این آقا تمام تلاشش را انجام داد تا گروه را محافظت کند ولی متاسفانه خودش توسط شیر کشته شد به گفته ی کمپ هاونج هیچ یک از اعضای گروه بجز این آقا هیچ صدمه ای ندیده است
آقای سوالز در سن 40 سالگی توسط یک شیر کشته شد !
مرگ این آقا توسط یک شیر نر یال سیاه توجه زیادی را از سوی جهان به سمت این کمپ جلب کرد
به گفته ی شاهدان آقای سوالز خود را قربانی کرده است تا اعضای گروه هیچ آسیبی نبینند
او خود را جلوی شیر انداخت ، شیر به او حمله کردو شانه و گردن او را گاز گرفت و متاسفانه او درجا در صحنه جان داد
اعضای گروه شروع به داد و بیداد میکنند و تقاضای کمک میکنند  و شیر از صحنه فرار میکند ولی سوالز مرده بود
نکته ی اصلی داستان احتمالا انتقام شیر ها از انسان ها است
زیرا یک ماه قبل از آن دقیقا در همین پارک یک دندان پزشک بی شعور امریکایی که برای شکار تفریحی به این منطقه آمده بود برای تفریح یک شیر معروف به نام سیسیل را به قتل رساند و سرش را از تنش جدا کرد
این به اصطلاح انسان مبلغ 50 هزار دلار هم خرج کرده بود تا آموزش ببیند که بتواند یک شیر را شکار کند نام این فرد والتر پالمر Walter Palmer استتصویر آن خدا بیامرز

حمله ی شیر به انسان

تصویر کمپ :
حمله ی شیر به انسان
تصویر شیر نر یال سیاه


حمله ی شیر به انسان


و در آخر تصویر پالمر

حمله ی شیر به انسان

پالمر الان خیلی قدرت مندی ؟