شیر سلطان جنگل صفحه اول

غذا خوردن شیر ها ، شیر ها چه میخورند چگونه شکار میکنند

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شیر ها پستان دارانی هستند که به مقدار زیادی غذا نیاز دارند ، خیلی اوقات واقعا خیلی خیلی میخورند کلا موجودات بخوری هستند
شیر ها گوشت خوار هستند

غذا خوردن شیر ها ، شیر ها چه میخورند چگونه شکار میکنند
غذای مورد علاقه ی شیر ها حیوانات بزرگی است که گوشت و چربی زیادی دارند
آنها به علف خواران خیلی علاقه دارند مثل گور خر ، فیل ، بوفالو ، زرافه ، گاو وحشی ، آهو ، گوزن و ...
اما وقتی که گور خری در کار نباشد یا حمله ی آنها ناکام بماند و شکار فرار کند آنا به ناچار برای سیر شدن به شکار حیوانات کوچکی مثل سنجاب ، موش و .. روی می آورند
شیر های نر گاهی اوقات تا 50 کیلو گوشت در یک وعده میخورند ! چون نمیتوانند پیش بینی کنند که آیا فردا هم شکاری هست یا خیر
چون شیر ها باید برای زنده ماندن باید روزانه 7 کیلو گوشت بخورد
با خوردن زیاد تا 50 کیلو انرژی و مواد مورد نیاز تامین میشود تا شکار بعدی
در غذا خوردن اول شیر های نر شروع به خوردن میکنند بعد از سیر شدن سپس به ماده ها اجازه میدهند تا بخورند
در مرحله ی بعدی هم توله شیر ها اجازه دارند بخورند
و وقتی هم که در اثر کمبود غذا یا شکار چیزی به توله ها نرسد آنها از گرسنگی خواهند مرد !